Translate翻譯

2018年3月8日 星期四

我是這個房子以前的主人,但..我被人謀殺了

小日租了一間房子,

 第一天晚上睡覺時~  做了一個夢:

 夢見一位...眼神空洞.面目倉白.毫無血色的人說.....

 「  我是這個房子以前的主人,但..我被人謀殺了

 我被埋在你身旁的牆壁中,請你將我挖出來安葬吧!」

 這位仁兄覺得很陰森..但覺得有可能是自己太累了....

 於是繼續倒頭就睡,但是...  同樣的夢又再度出現,

 這次他嚇到了,於是....他拿起工具箱裡的鐵鎚,

 用力的開始向牆壁敲去.......

 十分鐘後.......

 

他敲到了一個類似人頭的東西,仔細觀察~  也有眼睛,鼻子,嘴巴......

 

突然間~!!眼睛緩緩的張開了...嘴巴也張開了.....說了一句話....
        :
        :
        :
        :
        :

        :
「  隔壁的,三更半夜不睡覺,你是欠扁喔