Translate翻譯

2017年4月5日 星期三

​熄火

熄火
女駕駛小玉剛考完駕照,在十字路口上突然熄火了,看著紅燈變綠燈,
綠燈變紅燈,過了好一陣子。旁邊的義交小蔡終於不耐煩了,
小蔡問:「怎麼了! 沒妳喜歡的顏色嗎?」
-------------------------------------------------------
隔天小玉的車又熄火,剛好停在路中央,後面小蔡耐不住性子,猛按喇叭。 但小玉越緊張,車子越發不動。
這時候小玉下車了,走向那猛按喇叭的小蔡,
眼看著一場火爆的場面即將爆發........
小玉開口說話了:「先生,您可不可以過去幫我發動車子,我來幫你按喇叭?」